Facebook
НЧ Зора 1894
Народно читалище в град Шабла

Дейности

НЧ Зора 1894 Шабла организира самодейни състави по народни танци. Танцовите състави представят фолклор от всички фолклорни области на България. 

Предоставя се възможност на населението от всички възрасти да се занимава със своето любимо хоби, а именно танците. 

Читалището създава прекрасни условия за работа на: 

  • детски танцов състав „Бърборино“ – през 2022 г. получи статут на представителен танцов състав към ЦИОФФ
  • младежки танцов състав „Българка“
  • фолклорна група "Добруджанка"
  • детска фолклорна формация "Добруджанчета"
  • младежка театрално - танцова студия
  • кръжок по фолклор
  • школа по пиано
  • клуб за народни хора и танци
  • клуб "Млад рибар"