Facebook
НЧ Зора 1894
Народно читалище в град Шабла

Кръжок по фолклор

В кръжока по фолклор участват деца на различна възраст, които изучават фолклорни песни и фолклорни обичаи. Децата участват в общински и читалищни културни мероприятия.