Facebook
НЧ Зора 1894
Народно читалище в град Шабла

Клуб за народни хора и танци

В него се изучават народни хора и танци от различни фолклорни области на България. В клуба участват 30 самодейци. Тази форма е насочена към хора, които упражняват своето хоби в свободното си време.