Facebook
НЧ Зора 1894
Народно читалище в град Шабла

Школа по пиано

Тя е сравнително нова форма към културния живот на гр. Шабла. Участниците в нея редовно се включват в общински и читалищни културни мероприятия.  В школата се обучават 20 души  - деца и възрастни.